Skip to main content

PLPH - Pierwsze low, pierwsze high

Propozycja ta, skierowana jest do tych wszystkich osób, które chcą w swoim tradingu wykorzystywać linię trendu oraz wsparcia i opory. Strategia oparta jest w pewnym sensie na mechanice rynku i moim zdaniem najlepiej spisuje się na interwale godzinowym. Sam skrót PLPH pochodzi od pierwsze low, pierwsze high. Jednakże w zależności od kierunku trendu będziemy mieli do czynienia albo z pierwszym low albo z pierwszym high lub odwrotnie, bądź wariacją obu tych czynników.

Myślę, że sprawę nazwy mamy już za sobą i teraz możemy przystąpić do wyjaśnienia zasad samej strategii. Otóż jak wcześniej wspomniałem jest to strategia trendowa najlepiej spisująca się na interwale H1. Będziemy zatem mieli wystarczająco dużo czasu na dobranie jak najlepszych parametrów transakcji. Co prawda strategię tą można stosować zarówno w trendach rosnących jak i malejących, my jednak przedstawimy sobie sposób zawierania transakcji na przykładzie przechodzenia trendu spadającego w trend wzrostowy.......

1. Ażeby zacząć handlować w oparciu o strategie PLPH w pierwszej kolejności należy tak zacieśnić wykres, ażeby wyznaczyć trend za pomocą lini LT z szerszej perspektywy, ale w obrębie tego samego interwału. Powinno to wyglądać mniej więcej tak jak poniżej....
 
Krok 1
 
2. W następnej kolejności przywracamy wykres do wcześniejszej postaci i czekamy na przebicie naszej lini trendu oraz uformowania się pierwszego szczytu nad linią LT. Należy tutaj zwrócić uwagę, że samo wybicie nie jest jeszcze szczytem. Dopiero kiedy cena zawróci i utworzy pierwsze high na linią LT, wtedy wzdłuż szczytu prowadzimy lokalną linię wsparcia i oporu.
 
Krok 2
 
3. Wyznaczenie lini LT oraz pierwszego high nie upoważnia nas jeszcze do składania zlecenia i zawierania transakcji. Należy jeszcze odczekać na moment, kiedy cena po utworzeniu pierwszego high uformuje pierwsze low. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia strategii, ponieważ dopiero te dwa punkty - high oraz low, stanowią punkty odniesienia w stosunku do których możemy złożyć zlecenie oczekujące. W tym celu ustawiamy zlecenie kupna lekko nad pierwszym high, a zlecenie zabezpieczające lekko pod pierwszym low.
 
Krok 4
5. Wszystkie punkty styczne z linią LT które wcześniej wyznaczyliśmy stanowią punkty krytyczne naszej strategii. Według nich możemy podejmować istotne decyzje dotyczące zarządzania transakcją. Nie mam na myśli tutaj prowadzenia pozycji tylko zarządzania transakcją. Wyjaśnimy sobie to w dalszej części omawiania strategii. Na razie musimy wiedzieć, że w punktach tych niektórzy mogą zamykać część transakcji ażeby pokryć koszty ewentualnego Stop Lossa. My jednak obierzemy inną metode i w momencie osiągnięcia przez cenę TP1 przesuwamy zlecenie zabezpieczające na poziom wejścia w transakcję plus 1 pips (z uwzględnieniem spreadu jeżeli to konieczne). Nie robimy tego za wcześnie ani za późno, tylko dokładnie w momencie osiągnięcia przez cenę TP1....
 
Krok 5
 
Powyżej zobaczyliśmy w jaki sposób wyznaczyć warunki do poprawnego zawierania transakcji. Omówiliśmy sobie wszystkie punkty które są potrzebne ażeby złożyć zlecenie kupna oraz zlecenie zabezpieczające. Wyznaczyliśmy także potencjalne miejsca wyjścia z pozycji oraz moment przejścia na BE. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że strategia jasno określa moment zabezpieczenia transakcji i nie należy tego zmieniać. Jeżeli nawet zostaniemy wybici jednym lub dwoma pipsami to nie powinno to być przedmiotem zmartwień. Pierwszą i podstawową sprawą jest ochrona kapitału. Dlatego należy zabezpieczać się w miarę szybko, ale też musi być to zrobione w sposób logiczny.
Jeżeli nawet zostaniemy wybici z pozycji kilka razy pod rząd, wcale nie oznacza to, że strategia nie działa. Wszystko to zostało wkalkulowane w poprawność działania całego sytemu. Opcjonalnie powinno to wyglądać tak, że będzie nas wybijać na BE aż do momentu uchwycenia momentum. Musimy zdawać sobie sprawę, że chwila zmiany trendu jest momentem wyczekiwanym przez wielu spekulantów, także tych z dużym kapitałem. Dlatego też w tych miejscach wykresu cena może wykonać niespodziewane przez nas ruchy. Jeżeli tylko to rozumiemy przejdźmy do kolejnych punktów strategii.
6. Wcześniej wspominaliśmy o punktach krytycznych podczas zarządzania transakcją. Teraz wytłumaczymy sobie w jaki sposób prowadzić otwarta już pozycje. Mianowicie robimy to przestawiając zlecenie zabezpieczające Stop Loss pod każdy nowo utworzony dołek. Przy czym powinniśmy zwrócić uwagę na pewien fakt. Otóż robimy to dopiero w tym momencie, kiedy każde nowo powstałe high zostanie przebite. Wynika to stad, że wybicie każdego następującego po sobie high potwierdza wcześniejsze low.....
 
Krok 6
7. Pozycję naszą prowadzimy tak długo, aż nie zostanie ona zamknięta przez sam rynek, który wybije nasze zlecenie zabezpieczające. Oczywiście do naszej strategi możemy zaaplikować zupełnie inny sposób prowadzenia transakcji, ale możemy to zrobić dopiero po przestawieniu zlecenia zabezpieczającego na BE....
 
Krok 7
8. Cokolwiek byśmy zrobili, i jakiekolwiek byśmy dokonali modyfikacje naszego systemu musimy pamiętać o jednej podstawowej zasadzie. Podczas identyfikacji wszystkich punktów potrzebnych do otwierania transakcji musimy zachować proporcje zysku do ryzyka, tak ażeby TP1 wypadało w stosunku przynajmniej 2:1. W przeciwnym wypadku zwyczajnie nam się to nie opłaca i transakcje mające niższą relację RR po prostu sobie odpuszczamy....
 
Krok 8
Powyżej przedstawiłem kompleksową metode otwierania, prowadzenia i zamykania transkacji, której skrupulatne stosowanie powinno przynieść pożądane skutki każdemu kto zdecyduje się ją stosować. Należy tutaj zaznaczyć, że sama strategia nie jest gwarancją odniesienia sukcesu na rynku. Istotną sprawą jest czynnik ludzki a zatem konsekwencja oraz dyscyplina. Równie istotną sprawą jest stopień ryzyka jaki powinniśmy ponieść w każdej transakcji. W tym przypadku zaleca się inwestowanie nie więcej jak 1% wartości depozytu. A zatem życzę wszystkim powodzenia....
Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 4813