Skip to main content

Breakeven 2+

Ażeby zwizualizować moc drzemiącą w metodach skalpingowych zachęcam cię do analizy poniższych tabel inwestycyjnych.  I chociaż tabele te rozpisane są w skali miesięcy i lat, to mają na celu kontrolę progu rentowności. Tabele zawierają precyzyjne wskazówki co do depozytu inicjacyjnego, wielkości pozycji jaką należy grać w danym miesiącu, przyrostu kapitału, ryzyka ponoszonego w transakcji oraz zaplanowanych wypłat na poziomie break even + 2 pipsy....

Tabele te należy traktować jako wartości średnie lub docelowe. Podbierając z rynku nie mniej, jak 2 pipsy dziennie przy założeniach, które są przedmiotem tabeli, możemy zbudować bardzo stabilny portfel inwestycyjny. Ku zaskoczeniu wielu, wcale nie musimy dysponować dużym depozytem. Ażeby zacząć karierę skalpera wystarczy już 200$ oraz ścisłe przestrzeganie celów i zdobywanie dziennego targetu 2 pipsów, lub zabezpieczania popzycji zyskownych na poziomie targetu. Cały plan budowy kapitału rozpisany poniżej został oparty o następujące założenia….

Założenia:

  1. Para walutowa EUR/USD
  2. Wartość depozyty startowego 200$
  3. Dzienny minimalny zysk w skali jednego lota 20$ (2 pipsy)
  4. Maksymalne ryzyko na transakcje 2%
  5. Maksymalna wielkość pozycji 20 lotów
  6. Wielkość pierwszej wypłaty 100$
  7. Minimalny próg depozytu ażeby dokonać wypłaty 1000$
  8. Skokowa wartość przyrostu kapitału do wypłaty 2000$
  9. Maksymalna miesięczna wypłata środków 6000$

 

Rok1
dwa pipsy Rok 1
Rok 2
dwa pipsy Rok 2
Rok 3
dwa pipsy Rok 3
Rok 4
dwa pipsy Rok 4
Rok 5
dwa pipsy Rok 5

Podsumowanie:

Wartość wypłat 220 200$
Przychód netto 101 600$
Suma kapitału 118 800$
dwa pipsy Wykres
Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 3281