Skip to main content

Cele w inwestycjach

Planowanie to nazwanie rzeczy po imieniu. Planując swoją przyszłość musimy określić kroki które nas tam zaprowadzą. Ma to gigantyczne znaczenie dla nas jako inwestorów ponieważ planowanie pozwala kontrolować nasze postępy oraz orientować się jak wiele pozostało nam jeszcze do osiągnięcia na drodze do sukcesu. W różnych dziedzinach istnieją różne metody planowania. Możemy mówić o planowaniu życia, w branży zawodowej o biznes planie, w branży inwestycyjnej o trading planie etc. Ażeby jednak zacząć planować należy zrozumieć jakie wyznaczyć sobie cele i czym powinny się one charakteryzować.

Naturalnym jest, że inne cele będziemy sobie wyznaczać w życiu a inne w inwestycjach. Wspólną cechą jest jednak to, że muszą być one realne, mierzalne, z wyznaczoną datą! Nie mogą to być sformułowania ogólne typu; - chcę być bogaty. W przypadku inwestycji muszą to być konkretne liczby. Z kolei liczby te muszą być podzielone na mniejsze równie konkretne wartości gotowe do realizacji. Zazwyczaj przyjmuje się tutaj cele długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe. Realizacja celów krótkoterminowych prowadzi do celów średnioterminowych a te do celów długoterminowych. Przeskakiwanie lub ignorowanie tej zależności prowadzi do pasma wielu niepowodzeń a w ostateczności do bankructwa.

Jak zatem wyznaczyć sobie takie cele? Wyznaczanie celów zaczynamy od zwyczajnego przeprowadzenia rachunku opłacalności. W pierwszej kolejności musimy oszacować wartości, które stanowią dla nas miarę sukcesu. Następnie rozciągamy je w czasie dzieląc na lata, kwartały, miesiące i dni. Dobieramy taki okres, który przyniesie nam w efekcie końcowym (dziennym) jak najbardziej racjonalne wartości. Dysponując takimi danymi możemy dopiero zastanowić się jakie narzędzia będą nam potrzebne ażeby skutecznie realizować wyznaczone zadania. Dla jednych będzie to 5 pipsów, dla innych 10 albo i więcej. Na tej podstawie dopiero możemy uwzględnić własne indywidualne zdolności i ocenić nasze realne doświadczenia na rynku.

Dobierając narzędzia powinniśmy skupić się na takich elementach jak odpowiedni broker będący pośrednikiem pomiędzy nami a rynkiem, strategia otwierania i zamykania transakcji, dodatkowe oprogramowanie, sprzęt techniczny itd. Wszystko to powinno być w taki sposób dopasowane ażeby umożliwiało realizację naszego elementarnego celu, który sobie wyznaczyliśmy. W dobieraniu narzędzi bądźmy bardzo ostrożni. Zwłaszcza w przypadku Brokerów skrupulatnie oceniajmy czy dana instytucja może być naszym partnerem, czy nie. Na tym polu istnieje bowiem wiele nadużyć zarówno prawnych jak i moralnych.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 1911