Skip to main content

Impuls czy korekta

Odróżnienie impulsu od korekty stanowi podstawową umiejętność na rynku forex. Bez tej umiejętności w zasadzie skazani jesteśmy na porażkę. I chociaż w internecie istnieje wiele artykułów poświęconych temu zagadnieniu to jednak wg. mnie mają one jedną podstawową wadę. Otóż skupiają się na samych korektach i omijają bardzo ważną charakterystykę impulsu. O tym właśnie chciałbym powiedzieć w kilku istotnych słowach.

Charakterystyka impulsu

I tak zazwyczaj przyjmuje się, że impuls jest bardziej dynamiczny. Zmiana ceny następuje bardzo szybko w czasie oraz poprzedza korektę. Sama zaś korekta jest zawsze ruchem przeciwnym do impulsu oraz jest bardziej złożona i wolniejsza. Spoglądając jednak na wykres oraz bieżący ruch ceny, często możemy stracić orientację z jakim momentem na rynku mamy w obecnej chwili do czynienia. Czy jest to impuls, czy może korekta....?

W obecnych czasach nie jest to wcale takie oczywiste. Impuls oraz korekta często wyglądają podobnie. Zarówno korekty jak i Impulsy potrafią być dynamiczne oraz bardzo powolne i zmienne. Rynek podlega ciągłej ewolucji i zmianom. To co charakteryzowało kiedyś impulsy, teraz rzadko kiedy się sprawdza. Obecnie impuls może być przeplatany konsolidacją i nie ma w tym nic dziwnego. Podobnie korekta może mieć wydźwięk impulsywny. Jak zatem dokonać rozróżnienia określonej fazy rynku...?

Aby to w ogóle było możliwe musimy odnieść się do szerszego obrazu rynku i umiejscowić impuls wraz z korektą w kontekście trendu. Mam tutaj na myśli odniesienie się do metodologii Price Action gdzie podstawową zasadą trendu wzrostowego jest sekwencja coraz to wyższych szczytów i dołków i sekwencja trendu spadkowego coraz to niższych szczytów i dołków. Dopiero w takim układzie możemy zacząć rozróżniać impulsy od korekt, które to są częścią składową trendu.

A zatem impuls oraz korektę możemy określić dopiero w kontekście trendu. Zarówno impuls jak i korekta są częścią składową trendu i bez trendu nie istnieją. Dlatego też w trendzie występują dwie bardzo ważne zależności:

1. Koniec impulsu to początek korekty
2. Koniec korekty to początek impulsu

Impuls zawsze jest dłuższy od korekty. Nie musi być dynamiczny, ale jako odcinek zawsze jest dłuższy. Jednakże nie na tym powinniśmy się skupiać w praktyce. Podstawową cechą jaka odróżnia impuls od korekty to fakt wybicia poprzedniego ekstremum (punkty ABC - patrz screen). Jest to wizualny dowód że mamy do czynienia z impulsem.

 

Impuls 1

Charakterystyka korekty

Jesli więc chodzi o impuls to widzimy że sprawa wydaje się prosta. W przypadku korekt wszystko zaczyna się trochę komplikować. Wybika to stąd, że istnieje co najmniej kilka ich odmian. Do najpopularniejszych zaliczamy korekty proste, pędzące, płaskie i nierównomierne. Niemniej nie o rodzajach korekt  chciałbym tu powiedzieć. To akurat można przeczytać sobie gdziekolwiek w internecie. Nas interesuje jedynie fakt, że rozróżnienie korekt jest pierwszym krokiem do gry w impulsie.
 
Tutaj musimy uświadomić sobie, że granie w korekcie jest przyczyną większości niepowodzeń oraz utraty depozytów. Korekty nie tylko są krótsze od impulsu lecz również ich struktura jest bardziej skomplikowana przez co łatwiej dochodzi do wybicia zleceń zabezpieczających. Korekty charakteryzują się także tym, że składają się z większej ilości świec, nierzadko poprzeplatanych ze sobą przeciwnymi kierunkami (patrz rysunek wyżej). Zazwyczaj kiedy otworzymy transakcję w korekcie to przede wszystkim możemy spodziewać się niskich zysków albo szybkich strat. W efekcie nasza strategia nie jest wstanie wypracować odpowiedniej relacji zysku do ryzyka i wcześniej czy później dojdzie do utraty depozytu. Dlatego też każdą sensowną strategię należy budować w oparciu o grę w impulsie. Jeśli więc ktoś notorycznie traci to najprawdopodobniej gra właśnie w korekcie. 
 
Mając to na uwadze, zadajmy sobie podstawowe pytanie. W jaki sposób możemy przestać inwestować w korekcie a zacząć grać w impulsie? Tutaj bardzo wydajną metodą jest technika zwana "Overbalance". W głównej mierze polega ona na opisaniu trendu właśnie za pomocą korekt i impulsów. Technika ta nie tylko pozwala zawierać transakcje z wysokim współczynnikiem zysku do ryzyka, ale także przekazuje bardzo cenne informacje na temat siły trendu. I tak zgodnie z metodologią overbalance trend trwa tak długo jak długo nie zostanie wybity zakres największej korekty w trendzie. Z tego rodzaju sytuacją możemy zapoznać się na poniższym rysunku.
overbalance 1
W tym przypadku  zasięgi korekt zostały opisane za pomocą prostokątów. Największa korekta w przedstawionym trendzie to korekta nr.1. Zauważmy tutaj, że korekty nr. 2 i numer 3 są mniejsze w relacji do korekty nr.1 W trakcie analizy overbalance coraz to krótsze korekty są informacją która jasno i wyraźnie wskazuje na to, że trend przyspiesza i będzie kontynuowany. W przypadku korekty nr.4 widzimy że zasięg korekty nr.1 został przebity co jest sygnałem odwrócenia się kierunku rynku.

One to One i inne strategie

To co sobie dotychczas powiedzieliśmy stanowią tylko podstawowe informacje dotyczące tej metody, bowiem zmiana kierunku rynku powinna być jeszcze potwierdzona przez korektę w przeciwnym kierunku. Dopiero wówczas możemy przystąpić do opisania trendu wzrostowego dokładnie w taki sam sposób jak to zrobiliśmy w przypadku trendu spadkowego. Na dobrą sprawę to trendy zaczną być dla nas widoczne dopiero wtedy jak zaczniemy je opisywać. Bez odpowiedniej oprawy i sprawnego oka zazwyczaj będziemy widzieć na wykresie tylko chaos i nic więcej. To właśnie w materii trendu metoda overbalance ma bardzo duże znaczenie. Tutaj dodatkowo należy zaznaczyć, że jeśli w trakcie zaznaczania korekt natrafimy na takie same zasięgi co zdarza się bardzo często, wówczas mamy do czynienia z korektą znaną jako OneToOne.
 
One to one

Jeśli tylko nauczymy się rozróżniać korekty od impulsów oraz opisywać trend za pomocą metody overbalance, wówczas możemy pomyśleć o tym aby odczytywać sygnały naszej strategii w takich momentach które sygnalizują koniec korekty i początek impulsu. Jako przykład mogę podać tutaj technikę reagowania na sygnały które pojawiają się w obrębie prostokątów overbalance. Mogą to być sygnały płynące z oscylatorów, odchyleń standardowych jak również średnich kroczących itp.

strategia 1

Jeśli chcemy dowiedzieć się jak otwierać transakcje w oparciu o korektę OneToOne to zapraszam do przeczytania specjalnie poświęconego tej metodzie artykułu który znajduje się na naszej stronie Forexcity.pl

Formacja OneToOne: https://www.forexcity.pl/artykuly/artykuly-od-a-z/78-formacja-one-to-one

Mam nadzieje, że informacje które podałem powyżej staną się pomocne w określaniu zachowania się rynku oraz sposobie gry w impulsie. Należy pamiętać, że nie jest to metoda idealna i w niektórych przypadkach zawodzi. Mam tutaj na myśli konsolidację kiedy najczęściej dochodzi do pomyłek. Jeżeli więc mamy jakiekolwiek wątpliwości to powinniśmy przełączyć się pomiędzy instrumentami lub interwałami czasowymi w celu wyszukania wyraźnej sytuacji która nie budzi żadnych wątpliwości...

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 3090