Skip to main content

SD Trading + Fibo Expansion

SD Trading + Fibo Expansion to metoda mająca na celu usprawnienie zawierania transakcji w oparciu o klasyczne strefy SD. W zasadzie założenia tej techniki są bardzo proste i zbliżone do tych jakie poznaliśmy podczas warsztatów. W skrócie możemy powiedzieć że strefy SD opierają się na równowadze popytu i podaży. W chwili kiedy dochodzi do wybicia z tej równowagi mamy zazwyczaj do czynienia z dużym momentum. Kiedy następnie cena powróci do poziomu z którego nastąpiło wybicie, z dużym prawdopodobieństwem możemy spodziewać się reakcji, która jest przedmiotem zainteresowania spekulantów zawierających transakcje w oparciu o poziomy SD.  Szczegółowe warsztaty omawiające całą technikę identyfikacji stref, ich rodzaje, sposoby zarzadzania pozycją, kapitałem, budowanie statystyk oraz prowadzenie dziennika transakcyjnego dostępne są za darmo na naszej stronie Forexcity.pl

Zanim więc przejdziemy do lektury niniejszego artykułu warto więc zapoznać się z całą metodologią stref oraz przykładowym warsztatem tradera. Osoby które znają już zasady procesu decyzyjnego opartego o strefy popytu i podaży z pewnością docenią zawarte tutaj informacje które pozwolą im spojrzeć na metodologie SD z kolejnej ciekawej perspektywy

Założenia ogólne

Samą strefę SD zaznaczamy obejmując konsolidację z której nastąpiło wybicie. W przypadku momentum wzrostowego górną bandę strefy zaznaczamy po korpusach, natomiast dolną bandę po knotach. Podczas wybicia dołem należy zrobić to analogicznie jak poprzednio, tylko zgodnie z kierunkiem wybicia.
Strefa SD1Fibo
W całej tej technice jest jedno ale... otóż wybicie może nastąpić nawet z pojedynczej świecy, a nie tylko z grupy świec. Jest jeszcze jedno ale... momentum to musi obejmować co najmniej dwa razy świece z której nastąpiło wybicie. Schemat ten możemy prześledzić na poniższym screenie.
 
Strefa SD2Fibo
Jednym słowem jeżeli zidentyfikujemy taki moment, bez względu na trend będzie on przedmiotem naszego zainteresowania. Trzecie i ostatnie ale... występuje wówczas jeżeli świeca jest wyjątkowo mała, natomiast wybicie jest cztero, piecio krotnie większe itp. wówczas strefą obejmujemy także świecę poprzedzającą, a może i kolejną jak zajdzie taka potrzeba, tak ażeby zachować proporcję min. x2.
 
Zauważmy, że tutaj chodzi o geometrię rynku. Wybicia w stylu x10 rokują małe szanse że cena wróci do strefy jeszcze w tym samym obiegu. Najprawdopodobniej nastapi to w bardziej odległym terminie, ale nas interesują takie momenty kiedy cena wraca. Wybicia ze stref x2, x3 max x4 są bardzo obiecujące i warto na nie zwracać uwagę.
 
Strefa SD3Fibo
Można też całe momentum podzielić na trzy części i 1/3 potraktować jako strefę w której cena zareaguje. Cała ta koncepcja jest jednak rozwojowa i ma za zadanie zainspirować każdego do własnych badań.

Sposób zawierania transakcjii

Do zawierania transakcji wykorzystujemy narzędzie Fibo, a dokładnie interesują nas poziomy 0, 100, 261,8 Narzędzie rozciągamy na wykresie w taki sposób ażeby poziom 0 oraz poziom 100 obejmował dolną oraz górna bandę strefy. To właśnie w stosunku do tych poziomów składamy zlecenia. W przypadku zlecenia BUY otwieramy transakcję typu BUY STOP lekko nad poziomem 100. Zlecenie zabezpieczające STOP LOSS ustawiamy lekko pod poziomem 0, natomiast zlecenie TAKE PROFIT lekko pod poziomem 261,8 Całość wygląda tak jak na poniższym rysunku.

Strefa SD4Fibo

Metoda tą możemy grać bez względu na panujący trend. Liczy się tylko setup oraz warunki jakie on musi spełnić. Oczywiście nie należy traktować tego w sposób ślepy. Tutaj możemy pozwolić sobie na grę przeciwko trendowi ponieważ RR metody wypada trochę powyżej jak 1:1. Jeżeli zatem nie wiemy jaki jest obecnie panujący trend na rynku, wówczas targetujemy sztywno według narzędzia fibo. Jeżeli jednak wiemy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że transakcje która otwieramy jest zgodna z trendem, wtedy pozwalamy cenie rosnąć lub spadać aż do momentu wybicia poprzedzającego ekstremum. Jeżeli jednak mamy problemy z ustaleniem trendu to gramy tylko krótkie zasięgi, tak jak to widzimy na obrazku....

Strefa SD5Fibo

A zatem tutaj chodzi o reakcję ceny a nie kontynuacje. Korzystając z tej metody skupiamy się głównie na zwiekszonej skuteczności. Niewykluczone też, że zamiast narzędzia fibo możemy wykorzystać inne narzędzia, chociażby Candle Fibo co może tylko wzbogacić nasz trading o dodatkowe możliwości, takie jak prowadzenie pozycji na niższych interwałach itp.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 2333