Skip to main content

Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

W ciągu ostatnich lat Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) pokazała swoją siłę, prowadząc w czasie rzeczywistym nadzór nad działalnością Domów Maklerskich, Banków oraz innych firm obrotu instrumentami elektronicznymi. Osiągnięciem tym nie mogą poszczycić się inne organy nadzoru z powodu braku wiedzy technologicznej i kompleksowych rozwiązań strukturalnych w zakresie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

Jakby mało tego było ASIC w ostatnich latach pokazał swoją twardą rękę poprzez zamknięcie niektórych firm za niedziałanie w najlepszym interesie klientów, przeprowadził także bardzo dokładne badania dotyczących metody wykonywania transakcji oraz tego, w jaki sposób handlowcy detaliczni mogą otrzymać uczciwe usługi. Regulator ten na żywo wprowadza na rynek swoje propozycje, których celem jest zmiana metody dystrybucji produktów CFD wśród klientów australijskich. Na stronie głównej regulatora czytamy:

Dążymy do uczciwości, zaufania i innowacyjności rynków australijskich, aby firmy mogły się rozwijać, a inwestorzy mogli brać udział w tym zaufaniu. Koncentrujemy się na zaufaniu inwestorów dzięki naszej pracy w celu zapewnienia uczciwości i wydajności rynków finansowych w Australii.

Robimy to poprzez:

- przeprowadzanie ankiet na rynkach Australii
- ustanawianie zasad integralności rynku
- wydawanie zezwoleń i ocenę działania dostawców infrastruktury rynkowej
- podejmowanie działań tam, gdzie niewłaściwe postępowanie zagraża integralności rynku i zaufaniu inwestorów.

Tutaj należy zwrócić uwagę na fakt, że ASIC nie naśladuje innych organów nadzoru w kwestii regulacji, lecz robi to po swojemu.  Regulator ten charakteryzuje się oryginalnością aż do tego stopnia, że urzędnicy ASIC po szeroko zakrojonych analizach i konfrontacjach z branżą finansową potrafili odstąpić od zakazu rejestracji klientów spoza Australii w celu ponownego rozpatrzenia problemu.

Niemniej ASIC poważnie i konkretnie podchodzi do wielu kwestii związanych z rynkiem OTC. Na pierwszy ogień idzie tutaj obniżenie dźwigni finansowej, wprowadzenia zabezpieczenia przed saldem ujemnym,  ograniczenie wydatków marketingowych na reklamy itp. Jak dotychczas są to tylko propozycje, jednak różnią się tym od przepisów europejskich, że transgraniczna sprzedaż instrumentów finansowych ma zostać w Australii na dobre zbanowana. Niestety decyzja ta zdziesiątkuje wielu brokerów, którzy zrobili z tego swoją podstawową działalność.  Każda zatem firma finansowa jako licencjobiorca AFS musi posiadać zarejestrowany oddział na terenie Australii, przez co ma ogólny obowiązek robić wszystko, co konieczne, aby zapewnić efektywne i uczciwe świadczenie usług finansowych.

Modele w jakich działają Brokerzy na terenie Australii są następujące:

- Market Maker (OTC)
- Direct Market Access (OTC)
- Exchange Traded Model (ASX)

Innymi słowy są to brokerzy znani jako animatorzy rynku (MM), brokerzy z  bezpośrednim dostępem do rynku (DMA) i  brokerzy zapewniający handel giełdowy (ASX). Najpopularniejszymi jednak brokerami są tutaj hybrydy dostarczający instrumenty Forex jako DMA oraz inne CFD jako MM.

Australijski broker zobowiązany jest przede wszystkim do zapewnienia następujących informacji klientowi:

- platforma, z której korzystają.
- kluczowe cechy i ryzyko związane z handlem kontraktami CFD
- informacji, które mogą pomóc w ocenie ryzyka pozagiełdowego
- model biznesowy w jaki działa firma
- aktywa bazowe, którymi możesz handlować
- opłaty i prowizje (w tym odsetki o ile obejmują)
- jak dostawca kontraktu CFD radzi sobie z ryzykiem kontrahenta
- strategie handlowe, takie jak luki i stop loss
- polityka dostawcy kontraktów CFD dotycząca wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
- wypłaty dywidendy
- sposób przechowywania pieniędzy klientów
- procedury reklamacyjne i sporne.

Wszystkie te informacje, zanim zostaną opublikowane muszą najpierw zostać zatwierdzone przez ASIC. Tutaj należy uważać, ponieważ używanie ich przez niektórych brokerów wcale nie oznacza, że ASIC w jakikolwiek sposób je sprawdził pod kątem poprawności względem prawa.

ASIC nie tylko kontroluje formalne procedury, ale także nadzoruje w czasie rzeczywistym systemy handlowe wykorzystywane do elektronicznego obrotu instrumentami finasowymi. Aby ułatwić monitorowanie działalności handlowej, każdy operator rynku instrumentami finansowymi jest zobowiązany do ustanowienia połączenia sieciowego ze Zintegrowanym Systemem Nadzoru Rynku ASIC (IMSS), co zapewnia w trakcie każdego dnia handlowego równoległe przesyłanie danych wszystkich sesji transakcyjnych. Jak podaje sam ASIC:

….Monitorujemy zgodność z zasadami uczciwości rynku ASIC i wykorzystujemy raporty o podejrzanych działaniach do przeprowadzania ukierunkowanych badań podejrzanych nadużyć na rynku…..

Australijski regulator słynie także z edukacji Australijczyków w dziedzinie budowy kapitału i zamożności. Robi to za pomocą seminariów, artykułów, webinariów itp. Fakt ten sprawia, że nie ma on sobie równych na świecie. Sztandarową stroną edukacyjną ASIC jest portal MoneySmart. Znajdziemy tam mnóstwo materiałów dotyczących inwestowania, zarządzania ryzykiem, budowania kapitału itp.

Co najciekawsze, zgodnie z prawem każdy klient który jest niezadowolony z produktu lub usługi finansowej masz prawo złożyć do ASIC formalną skargę online lub telefonicznie. Należy szczególnie zaznaczyć, że wszyscy dostawcy kontraktów CFD muszą również być członkami Australian Financial Complaints Authority (AFCA) gdzie realizowany jest zewnętrzny program rozwiązywania sporów (EDR). Brak przynależności do tego programu skutkuje odebraniem licencji. Zanim jednak zdecydujemy się na ten krok należy skorzystać z wewnętrznych procedur reklamacyjnych jakie możemy znaleźć na stronie brokera.

Skargi do ASIC - asic.gov.au/about-asic/contact-us lub telefonicznie 1300 200 630
Skargi do AFCA –www.afca.org.au lub telefonicznie 1800 931 678
Żródła:
Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 1623