Skip to main content

Konta zgodne z wytycznymi MIFID II

Mistrzowie rynków finansowych

Jack. D. Schwager - Mistrzowie rynków finansowych. Niezwykłe wywiady z niezwykłymi inwestorami. Prywatne historie, bardzo cenne porady oraz zaskakujące spojrzenie na rynki.

"W trakcie gry nie należy myśleć o tym, że jest dobrze albo źle. Dwie postawy prowadzą do nieuniknionej porażki. Obawa, że się już przegrało i wiara, że się już wygrało" - Marek Krukowski