Skip to main content

Konta zgodne z wytycznymi MIFID II

Mistrzowie rynków finansowych

Jack. D. Schwager - Mistrzowie rynków finansowych. Niezwykłe wywiady z niezwykłymi inwestorami. Prywatne historie, bardzo cenne porady oraz zaskakujące spojrzenie na rynki.