Skip to main content

Orzeł i Reszka

Jak wiadomo, każdy szanujący się inwestor wykorzystuje w swojej praktyce pewne określone czynności mające na celu uzyskanie korzyści finansowych. Na rynku forex oraz wszystkich rynkach lewarowanych czynności te zazwyczaj sprowadzają się do otwarcia pozycji, przetrzymania jej, zarządzania nią i następnie zamknięcia transakcji z zyskiem. Na bazie tych doświadczeń możemy śmiało stwierdzić, że największą uwagę traderów przykuwa moment otwarcia pozycji. Związane jest to całą masą dylematów oraz wątpliwości . W zasadzie czym większe posiadamy doświadczenie, tym więcej problemów stoi przed nami do rozwiązania. W pewnym momencie stajemy wobec oceanu chaotycznych wniosków z którymi nie wiadomo jak sobie poradzić.

1. Wprowadzenie...

Umysł ludzki chcąc ogarnąć ten chaos stara się to wszystko w jakiś tam sposób uporządkować, czego wynikiem są najróżniejsze analizy oraz techniki otwierania transakcji. Obecnie prawie wszyscy inwestorzy uważają moment zawarcia transakcji za decydujący czynnik w ich strategii. Wiele osób spędziło wiele lat na poszukiwaniu ukrytej formuły która pozwalała by uzyskać wymarzony sukces. Niestety, rzeczywistość jest taka, że są to zmarnowane lata ponieważ to nie otwarcie transakcji decyduje o zysku lub stracie tylko jej zamknięcie. Na fakt ten zwrócili już uwagę światowej sławy traderzy oraz ludzie którzy odnieśli sukces w tradingu. Wbrew jednak zapewnieniom tych ludzi, ciągle powstają kolejne rozprawy na temat otwierania pozycji, a internet aż kipi od śmiałków którzy niczym Don Kichot z La Manchy pędzą na swoim rumaku w poszukiwaniu przepięknej Dulcynei.

2. Strzelaj i módl się...

"Otwieram pozycję, ustawiam stop lossa, wstrzymuje oddech i zamykam oczy, czekając z zamknięciem pozycji na koniec dnia a czasami nawet dłużej!" - Larry Williams

Zdecydowana większość z nas zachowuje się jak błędni rycerze. Zbyt wielką uwagę przywiązujemy do analizy otwierania transakcji, która jest tak naprawdę zwyczajną czynnością techniczną. System strzelaj i módl się, jest tak naprawdę żartobliwym okresleniem odnoszącym się do pewnego testu, który ma za zadanie zwizualizować fakt, który mówi nam w sposób jednoznaczny - Otwieranie transakcji ma znaczenie drugorzędne....!

Ażeby sprawdzić jak jest naprawdę oraz które elementy odpowiadają za generowanie zysków w naszym systemie transakcyjnym, przygotowałem wyjątkowy test. Otóż wyeliminowałem całkowicie znaczenie jakie przypisuje się momentowi otwierania transakcji. Efekt ten uzyskałem za pomocą rzutu monetą przez osobę trzecią która nawet nie widziała wykresu. A zatem każda transakcja na potrzeby testu otwierana była absolutnie w dowolnym momencie. O kierunku transakcji decydował rzut monetą, gdzie orzeł oznaczał - pozycję długą, natomiast reszka - pozycje krótką. Jednym słowem zawarcie transakcji odbywało się w sposób czysto losowy. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwiło mi poddać badaniu samo zamykanie transakcji które podzieliłem na dwa czynniki:

1. Strategia zamykania pozycji w proficie.
2. Strategia zamykania pozycji w stracie.

Oba czynniki zostały zdefiniowane w taki sposób ażeby uzyskać jak najbardziej korzystną relację zysków do strat, a jednocześnie nie ograniczać w żaden sposób możliwości systemu, ale nie więcej jak 25 pipsów. Chciałem w ten sposób zasymulować jak najbardziej realne wyniki strategii. Ograniczenie 25 pipsów z jednej strony wyeliminowało przypadkowy zysk podczas nieprzewidzianych anomalii rynkowych, danych ekonomicznych itp. a z drugiej chroniło kapitał przed załamaniem się systemu.

Same zasady testu są banalnie proste. Jeżeli więc w momencie otwarcia pozycji była świeca spadkowa, natomiast moneta nakazała otworzyć pozycję wzrostową to zawierana była transakcja typu long. Jeżeli wskazania monety nakazywały otwarcie pozycji krótkiej to bez względu na świece poprzedzającą odpowiednia transakcja była zawierana w zależności od tego co nakazała moneta. Transakcje otwierane były gdziekolwiek bez uwzględniania poziomów technicznych czy wskazań wybranych wskaźników...

3. Trzymanie transakcji...

Transakcja była trzymana tylko i wyłącznie jeżeli cena poruszyła się w naszym kierunku. Każda następna świeca której zamknięcie następowało powyżej zamknięcia (poniżej - w zależności od kierunku transakcji) oznaczała pozycję w proficie. Zamknięcie takiej pozycji następowało w chwili kiedy close świecy nastąpiło poniżej/powyżej świecy poprzedzającej. Dopuszczalne były formacje typu "inside bar". Schemat zamykania transakcji w proficie możemy zobaczyć na poniższym screenie....

Test - wyjscie w proficie

4. Zamykanie stratnej pozycji...

W sytuacji kiedy cena poruszyła się w przeciwnym kierunku do otwartej pozycji na podstawie rzutu moneta, bezwzględnie była ona zamykana na close pierwszej świecy zaraz po zawarciu transakcji. Przebicie open/close świecy poprzedzającej nie było brane tutaj pod uwagę. Do zamknięcia transakcji wystarczyło uformowanie się świecy przeciwnej do kierunku otwartej pozycji. Jeżeli nawet cena wykonała dwa lub trzy bary w przeciwną stronę i dopiero potem zawróciła zgodnie z oczekiwaniami systemu to nie miało to już najmniejszego znaczenia. Pierwsza świeca w przeciwnym kierunku oznaczała bezwzględne zamknięcie pozycji na stracie co możemy prześledzić na poniższym schemacie.

Test - wyjscie w stracie

Poprzez wyeliminowanie znaczenia otwierania transakcji, cała metodologia badania ma za zadanie pokazać nam jakie znaczenie mają inne elementy strategii, a przede wszystkim jak funkcjonuje czynnik zamykania transakcji.....

5. Statystyki...

Jak wcześniej wspomniałem, znaczenie otwarcia transakcji zostało wykluczone za pomocą mechanizmu losowości. Dzięki temu cała uwaga badania została skupiona na momencie zamykania transakcji. Ze względu na znaczenie dla strategii skalpingowych, test ten został przeprowadzony na parze walutowej EUR/USD, na interwale M5 przy kosztach 1 pips spreadu + swapy. Okres badania przypadł na miesiące styczeń i luty 2016 roku. Natomiast transakcje zawierane były w zupełnie przypadkowych momentach. Do testu zostało użyte oprogramowanie Forextester 3....

Wyniki badania:

1. Depozyt startowy - 200USD
2. Wolumen transakcji - 0,10 lota
3. Liczba transakcji - 100
4. Liczba transakcji zyskownych - 32
5. Liczba transakcji stratnych - 62
6. Liczba transakcji obarczonych błędem - 6
7. Średni zysk - 8,06 USD
8. Średnia strata - 3,58 USD
9. Profit factor - 1,18
10. Maksymalny dropdown - 82 USD
11. Całkowity zysk 257,97 USD
12. Koszty transakcji 18, 03 USD
13. Profit netto 39,94 USD

Poniżej możemy znaleźć wszystkie niezbędne statystyki:

test - statystyki

Krzywa kapitału kształtowała się w początkowym okresie dosyć przyzwoicie, jednakże kiedy doszła do swojego szczytowego momentu nastąpiło załamanie i mieliśmy do czynienia z całą serią strat. Doskonale widać to na poniższym wykresie:

test - equity

Sam rozkład transakcji wskazuje jasno, że więcej było pozycji stratnych niż zyskownych. Jednak natychmiastowe ucinanie strat bez względu na sytuację techniczną rynku pozwoliło aby transakcje zyskowne odrobiły straty oraz wygenerowały dodatkowy zysk. Straty o nadzwyczajnym rozmiarze, które możemy zaobserwować na poniższym histogramie spowodowane były zwiększoną zmiennością rynku:

test - rozkład transakcji

6. Wnioski...

Założeniem samego badania było wykazanie pierwszoplanowego znaczenia zamykania transakcji. Wydaje się więc że wnioski są oczywiste i mówią same za siebie. Na podstawie wyników jasno widać, że nie ma potrzeby nadmiernie skupiać się na samym otwieraniu transakcji. Oczywiście wejście w pozycję ma swoje znaczenie wówczas kiedy mamy do czynienia np. ze zmiennym spreadem, którego nadmierne rozszerzenie może spowodować straty na rachunku. Jednak w przypadku stałej wielkości spreadu znaczenie to diametralnie spada. i tak zasada losowości, która została użyta w badaniu niejako z automatu daje nam 50% skuteczności otwierania pozycji. Jednym słowem bez żadnego bagażu analizy, rozterek i wątpliwości otrzymaliśmy system który statystycznie powinien pozwolić oscylować nam wokół zera. Samą zaś przewagę zbudowaliśmy generując zysk oparty o racjonalne zasady zamykania pozycji, zarówno tej zyskownej jak i tej stratnej.

Jeżeli dokładnie zrozumieliśmy przeprowadzony test to powinniśmy od razu zauważyć, że samo otwieranie transakcji może być w zupełności czysto mechaniczne, czego już nie można powiedzieć o zamykaniu transakcji. Aby zbudować skuteczny system transakcyjny wystarczy zatem znaleźć metodę otwierania transakcji potwierdzoną statystycznie, której skuteczność wynosi powyżej 50% w dłuższej serii transakcji. Metodą taką jest np. przecięcie się średnich kroczących, która w strategii SCS dała około 60% trafnych pozycji. Może to być przecięcie linii 50% oscylatora RSI co daje równie wysoką skuteczność bo około 56%, czy nawet CCI w granicach 55%.

Zobacz SCS >>

A zatem do otwierania transakcji można użyć generatorów sygnałów opartych o wskaźniki, price action lub mechanikę rynku. W tym celu wcale nie trzeba używać nadmuchanej do granic możliwości analizy, zwłaszcza że wyniki jej stosowania są zbliżone jak nie gorsze od wyników losowych. Najważniejszym jednak momentem jest nie samo otwieranie pozycji, tylko chwila kiedy podejmujemy decyzje o jej zamknięciu. To własnie ten moment decyduje o wielkości zysku lub straty i to własnie od tej decyzji zależy relacja tych wartości i ostateczny wynik stosowanej przez nas strategii. Podstawowy więc wniosek jaki płynie z przeprowadzonego badania jest następujący:

...Ludzie tracą swoje pieniądze nie dlatego, że źle otwierają transakcje,
ale dlatego że źle je zamykają...

Powyższą sentencję każdy powinien sobie wydrukować grubymi i tłustymi literami oraz powiesić nad komputerem tak ażeby zawsze mieć ją przed oczyma i nigdy o niej nie zapominać.....

Autor: Dariusz Kaniewski 
  • Kliknięć: 3166