Skip to main content

Modyfikacja siatki Fibonacciego

Aby poprawnie korzystać z narzędzia FiboBTTS należy odpowiednio zmodyfikować siatkę fibo. Wynika to stąd, że EA najpierw sprawdza obecność siatki fibonacciego i na tej podstawie umożliwia składanie zleceń. W tym przypadku najwazniejszą sprawą jest  kwestia zleceń zabezpieczających SL oraz zleceń TP. W narzędziu FiboBTTS ustawiany jest stop loss zbiorowy dla całego basketu zleceń na pzoiomie fibo 100%. Natomiast zlecenia TP stanowią ekspansję fibonacciego.

Ponieważ standardowo przedłużenie siatki znajduje się na poziomach powyżej 100% np. 123,6% lub 161,8% musimy rozszerzyć siatkę w przeciwnym kierunku i skalkulować TP1, TP2, TP3 poniżej wartości 0,00 siatki. Innymi słowy do narzędzia należy dodać poziomy -23,6 jako TP1 oraz -61,8 jako TP2, a także -78,6 jako TP3. Oczywiście każdy może sobie wybrać inne poziomy docelowe. Przykładową konfigurację poziomów możemy zobaczyć w poniższej tabelce.

Fibo levels

Musimy sobie jeszcze zdawać sprawę z faktu, że w zależności od tego, który poziom uznamy za docelowy taką też osiągniemy skuteczność. Domyślnie został ustawiony TP1 na poziomie -23,6%, co uważam za najbardziej korzystny kompromis. Jeśli ktoś pominie modyfikację siatki fibonacciego, wówczas poziomy zleceń FiboBTTS nie będa się pokrywały ze wszystkimi zniesieniami na wykresie!

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 606