Skip to main content

Przebicia poziomów

Ponieważ wiele osób ma problem z odczytywaniem reakcji ceny na poziomach wsparcia i oporu, postanowiłem krótko omówić trzy podstawowe zachowania się ceny, oraz to na co szczególnie zwracać uwagę podczas zawierania transakcji w tych okolicach. Warto sobie przypomnieć, że poziomy wsparcia i oporu formułują się na ważnych poziomach historycznych, ale także w połowie świec momentum oraz ostatnich ekstremach cenowych. Jeżeli już wyznaczyliśmy taki poziom warto zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów zachowania się ceny.

Price Action - przebicia

Jednym z nich jest moment dojścia ceny do poziomu. Tutaj istotnym elementem jest moment zamknięcia się świecy. Jeżeli świeca zamyka się na poziomie wsparcia i oporu (przykład A) lub pod nim, mamy wówczas do czynienia z pierwszą reakcją na poziom. Jest to bardzo ważna wskazówka Price Action. Zamkniecie się ceny równo z poziomem związane jest z jego obroną. Natomiast to czy poziom zostanie obroniony pokaże nam zazwyczaj kolejna świeczka, najpóźniej trzecia. Stąd bardzo istotnym jest odczekanie na tego rodzaju potwierdzenie, aczkolwiek nie gwarantuje nam to jeszcze sukcesu.

Cena może odbić się od takiego poziomu i ponownie do niego powrócić. Jeżeli jednak cena skonsoliduje w okolicy takiego poziomu, dochodzi wówczas do równowagi rynkowej oraz niezdecydowania. Tego rodzaju zachowanie ceny powinno wzmóc naszą ostrożność ponieważ cena może wybić się z takiego progu równowagi zarówno w dół jak i w górę. Wszystko tutaj zależy od tego czy przeważą zlecenia sprzedających, czy kupujących (przykład B). Najbardziej pożądanym zachowaniem się ceny, jest przebicie poziomu jedną świecą. Jest to przebicie bez zatrzymania się. Tego rodzaju zachowanie się ceny jest odzwierciedleniem determinacji jednej ze stron oraz demonstracją siły rynku (przykład C). Po tego rodzaju wybiciu strefa oporu zmienia się w często testowane wparcie. Na tej podstawie można już budować zyskowne strategie inwestycyjne.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 3754